Αλλαγές στις πολιτικές της AVMA – Έγκριση 8 νέων ψηφισμάτων

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Αμερικανικής Κτηνιατρικής Ιατρικής Ένωσης (AVMA) ενέκρινε οκτώ ψηφίσματα στις 7 Ιανουαρίου κατά την τακτική χειμερινή συνεδρίασή της, η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Συνέδριο Κτηνιατρικής Ηγεσίας της AVMA στο Σικάγο.

Τα ψηφίσματα αφορούσαν όλες τις αλλαγές στις πολιτικές της Ένωσης, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο της AVMA παρέπεμψε στη Βουλή των Αντιπροσώπων της AVMA με συστάσεις προς έγκριση.

Εγκρίθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές πολιτικής:

  • Επικαιροποιημένη πολιτική σχετικά με τις “Κληρονομικές διαταραχές στην υπεύθυνη αναπαραγωγή ζώων συντροφιάς” που αντικαθιστά την υπάρχουσα ομώνυμη πολιτική και εξακολουθεί να τονίζει τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης των κληρονομικών διαταραχών στα ζώα συντροφιάς
  • Νέα πολιτική σχετικά με τη “Θεραπευτική φαρμακευτική αγωγή σε αγωνιστικά ιπποειδή” που αντικαθιστά την πολιτική σχετικά με τη “Θεραπευτική φαρμακευτική αγωγή σε μη αγωνιστικά άλογα επιδόσεων”, αντικατοπτρίζοντας τις αναθεωρήσεις της Αμερικανικής Ένωσης Ιπποπαραγωγών (AAEP, American Association of Equine Practicioners) στην πολιτική της AAEP για το εν λόγω θέμα το 2020.
  • Nέα πολιτική αναφορικά με τις “Μη ρυθμιζόμενες ιπποδρομίες” σύμφωνα με την οποία η AVMA τις καταδικάζει λόγω των απειλών για την υγεία και την ευημερία των ζώων, όπως οι μολυσματικές ασθένειες, η χορήγηση παράνομων ουσιών και οι καταχρηστικές πρακτικές.
  • Ενοποιημένη πολιτική με τίτλο “Εναρμονισμένη προσέγγιση στα εθελοντικά και ρυθμισμένα προγράμματα υγείας υδρόβιων ζώων”, η οποία αντικαθιστά τέσσερις πολιτικές που αφορούσαν την κρατική εποπτεία και τα ομοσπονδιακά προγράμματα σχετικά με την υγεία των υδρόβιων ζώων.
  • Ενοποιημένη πολιτική με τίτλο “Παρασκευή φαρμάκων στην Κτηνιατρική” που αντικαθιστά τις τρεις υφιστάμενες πολιτικές για το θέμα αυτό, παρέχει πρόσθετη σαφήνεια και προσθέτει περισσότερους πόρους.
  • Αναθεωρημένη πολιτική σχετικά με τη “Σημασία των κτηνιάτρων στην ασφάλεια των τροφίμων” που προσθέτει ότι η εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και ηγεσίας θα συμβάλλει στην επιτυχή επίβλεψη, στην εργασιακή ικανοποίηση και στη διατήρηση των κτηνιάτρων που εποπτεύουν τη Δημόσια Υγεία στην Υπηρεσία Ασφάλειας και Επιθεώρησης Τροφίμων του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ.
  • Αναθεωρημένη πολιτική σχετικά με την “Πρόληψη δαγκωμάτων σκύλων” που προσθέτει μια δήλωση σύμφωνα με την οποία όλοι οι σκύλοι μπορούν να δαγκώσουν. Η ίδια δήλωση τονίζει, μεταξύ άλλων αναθεωρήσεων, ότι η AVMA θεωρεί ακατάλληλο να χαρακτηρίζονται συγκεκριμένες ράτσες ή κατηγορίες φυλών ως επιθετικές ή επικίνδυνες.

Τέλος, μια αναθεωρημένη πολιτική που δεν εγκρίθηκε αναφερόταν στο “Ρόλο του κτηνιάτρου στην υποστήριξη της κατάλληλης επιλογής και χρήσης των ζώων υπηρεσίας, βοήθειας, συναισθηματικής υποστήριξης και θεραπείας”. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό συντακτικές. Η Βουλή των Αντιπροσώπων της AVMA παρέπεμψε την αναθεωρημένη πολιτική πίσω στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποσαφήνιση της διατύπωσης από την Καθοδηγητική Επιτροπή της Ένωσης αναφορικά με τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπων-ζώων.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ