Αυξάνεται ο αριθμός των Παθολόγων και Γενικών Ιατρών στη χώρα μας

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη ενημέρωσε σήμερα, Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023, τους συντάκτες υγείας σχετικά με τη μεταρρύθμιση που έχει ως στόχο να αυξήσει τον αριθμό των Παθολόγων και των Γενικών Ιατρών στη χώρα μας και να ενισχύσει τον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι μόλις το 6% των αποφοίτων των ιατρικών σχολών στη χώρα μας επιλέγει την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής και της Παθολογίας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 26%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βγαίνουν άγονες οι προκηρύξεις και να υπάρχουν πολλές κενές θέσεις Παθολόγων και Γενικών Ιατρών τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Είναι λοιπόν αναγκαίο να δοθούν κίνητρα, ώστε να έχουμε περισσότερους ιατρούς αυτών των ειδικοτήτων στη χώρα μας.

Για να το πετύχει αυτό, ενισχύοντας παράλληλα και τον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού, προχωρούν άμεσα σε τρεις παρεμβάσεις:

Αναβαθμίζεται η υποχρεωτική υπηρεσία των νέων ιατρών: καταργείται ο αναχρονιστικός θεσμός της υποχρεωτικής υπηρεσίας ιατρών υπαίθρου (γνωστού και ως «αγροτικό») και θεσμοθετείται η υποχρεωτική θητεία προσωπικού ιατρού η οποία θα διαρκεί ένα έτος και θα πραγματοποιείται τόσο σε αστικές, όσο και σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Έτσι, οι νέοι ιατροί, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, θα υπηρετούν ως Προσωπικοί Ιατροί. Με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθεί το σύνολο του πληθυσμού της χώρας με Προσωπικούς Ιατρούς.

Δίνονται κίνητρα στους νέους ιατρούς ώστε να επιλέξουν την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής ή της Παθολογίας: μετά την υποχρεωτική τους θητεία (12μηνη) ως Προσωπικοί Ιατροί, οι νέοι γιατροί που θα επιλέξουν την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, θα λαμβάνουν 30.000 καθαρές αποδοχές (45.000 μικτές) πλέον όσων προβλέπονται, ενώ παράλληλα θα έχουν και σημαντικά επιστημονικά και επαγγελματικά κίνητρα. Με αυτόν τον τρόπο, από το 6% που είναι σήμερα, υπολογίζουμε ότι θα προσεγγίσουμε σε βάθος 4ετίας, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 26% και σταδιακά, θα καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας μας σε Γενικούς Ιατρούς και Παθολόγους, τόσο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όσο και στα Νοσοκομεία. Είναι η πρώτη φορά που παρέχονται κίνητρα σε νέους ιατρούς ώστε να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά και να παραμείνουν στη χώρα μας.

Υλοποιείται στοχευμένο πρόγραμμα επαναπατρισμού Γενικών Ιατρών και Παθολόγων από την Κύπρο και τη Μεγάλη Βρετανία το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις και παρέχει ισχυρά επιστημονικά και οικονομικά κίνητρα (ενδεικτικά, οι ετήσιες οικονομικές απολαβές θα κυμαίνονται από 100.000-150.000 ευρώ και θα συνοδεύονται από μειωμένη φορολόγηση η οποία είναι ήδη σε ισχύ για όσους επιστήμονες επιλέγουν τον επαναπατρισμό τους).

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ανέφερε επίσης ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και την ακαδημαϊκή κοινότητα, δρομολογείται η ανάπτυξη Πανεπιστημιακών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να ενισχυθεί η εκπαίδευση των Γενικών Ιατρών, των Παθολόγων αλλά και άλλων επαγγελματιών υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ώστε να παρέχουν πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώση, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Επιπλέον, θεσμοθετείται ο ρόλος του Συντονιστή Φροντίδας (Patient Navigator) ο οποίος θα συνδράμει τον Προσωπικό Ιατρό στην καθημερινή του εργασία και θα διευκολύνει τους ασθενείς στην πλοήγηση τους στο εθνικό σύστημα υγείας, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την ολιστική κάλυψη των αναγκών τους, μέσω πχ της διασύνδεσης τους με τις κοινωνικές υπηρεσίες, κ.α.

Στόχος του Υπουργείου Υγείας μέσα από όλες αυτές τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνει η νέα μεταρρύθμιση είναι η ενίσχυση του Θεσμού του Προσωπικού Γιατρού και η δημιουργία νέας δεξαμενής Γενικών Γιατρών και Παθολόγων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υγείας των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας.


Ακολουθήστε το pet-in.gr στο Facebook, στο Instagram και το Google News

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ