Ο Ασκληπιός ΕΥ βασικός φορέας διάδοσης της Ενιαίας Υγείας στην Ελλάδα

Η Ενιαία Υγεία αναγνωρίζει ότι η υγεία των ανθρώπων, είναι συνδεδεμένη με την υγεία των ζώων και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν.

Μέσα από μια διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία, όλοι οι Επαγγελματίες Υγείας, μοιράζονται τις γνώσεις τους σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό την προστασία όλων των ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη.

Επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, Γιατροί, Κτηνίατροι, Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Φαρμακοποιοί, Οδοντίατροι, Γεωπόνοι, Τεχνολόγοι Τροφίμων, και άλλοι, μέσα από συγκεκριμένες στρατηγικές, αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η βελτίωση της υγείας, σωματικής και ψυχικής, ανθρώπων και ζώων, καθώς και της προστασίας του φυσικού τους περιβάλλοντος, με το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, με στόχο τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας σε όλα τα επίπεδα, με μικρότερο απαιτούμενο χρόνο και κόστος. Διεθνείς Οργανισμοί, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, υποστηρίζουν την Ενιαία Υγεία, προχωρώντας σε δράσεις που αφορούν όλους μας.

Ο «Ασκληπιός- Ενιαία Υγεία» ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2019.
Συνοπτικά οι βασικοί σκοποί του «Ασκληπιός- Ενιαία Υγεία», είναι:

– Η ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή των αρχών της Ενιαίας Υγείας, στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, σύμφωνα με τον ορισμό που αποδίδουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπόλοιποι Διεθνείς Φορείς και με βάση την παραδοχή ότι η υγεία των ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία των ζώων και την ισορροπία του περιβάλλοντος, οπότε κάθε στρατηγική ανάπτυξης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας θα πρέπει ν’ αντιμετωπίζει τους ανωτέρω τομείς ως ενιαίο σύνολο.

– Η μετατροπή κι εξέλιξη του «Ασκληπιός- Ενιαία Υγεία» σε θύλακα Ανάπτυξης, Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία στοχεύει στη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, στα πλαίσια της επίτευξης μιας ισχυρής Βιώσιμης Ανάπτυξης. Παράλληλα, ο «Asclepius One Health» προσβλέπει στην διαρκή ενημέρωση της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης καθώς και στην οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση.

– Η συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και όλες οι δράσεις του, αποβλέπουν στην ασφάλεια και ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας, στην αντιμετώπιση της Κλιματικής και της Επισιτιστικής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη λήψη μέτρων

– Η δημιουργία ενός Στρατηγικού Θεματολογίου Καινοτομίας γύρω απ’ την Ενιαία Υγεία

– Η βελτίωση της βιωσιμότητας στον Αγρο-διατροφικό τομέα

– Συντονισμένες ενέργειες και δράσεις με Εθνικούς και Διεθνείς φορείς, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, την Πολιτεία και εν γένει φορείς που εκπροσωπούν γενικότερα την κοινωνία των πολιτών, για την ουσιαστική προαγωγή της Ενιαίας Υγείας.


Ακολουθήστε το pet-in.gr στο Facebook, στο Instagram και το Google News

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ