Στην Θεσσαλονίκη το 2ο Συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου “LIFE-IP CEI-Greece”, για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν το 2ο Συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου “LIFE-IP CEI-Greece”, με τίτλο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023, από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:30 μ.μ., στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται με τη μετάβαση της Ελλάδας στην κυκλική οικονομία. Στόχος του είναι να αναδείξει την καθοριστική συμβολή του έργου “LIFE-IP CEI-Greece” στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, προωθώντας καλές πρακτικές και την αλλαγή συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, τη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων της Ε.Ε. για τα απόβλητα.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου συγκροτείται από θεματικές ενότητες και περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, την αναλυτική παρουσίαση χρήσιμων μεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων του “LIFE-IP CEI-Greece”, οι οποίες συνδέονται με τις απαιτήσεις του νέου ρυθμιστικού πλαισίου της χώρας, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν πιλοτικά έργα για:

  • την προώθηση της ιεράρχησης αποβλήτων και τη στροφή προς λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία (όπως το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω», η χωριστή συλλογή και ορθή διαχείριση επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων, η δημιουργία ολοκληρωμένων πράσινων σημείων και η εφαρμογή δέσμης μέτρων, για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας),
  • την ενίσχυση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων,
  • τη δικτύωση και την ενημέρωση για την ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού (Εθελοντικές Συμμαχίες, Οικοδόμηση Δυναμικού για την υποστήριξη της Κυκλικής Οικονομίας, λειτουργία Παρατηρητηρίου και Εθνικού Αποθετηρίου Κυκλικής Οικονομίας, διάχυση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας με τη χρήση Οπτικοακουστικών Μέσων και κατάλληλων Εργαλείων Επικοινωνίας) κ.ά.

Το 2ο Συνέδριο του έργου “LIFE-IP CEI-Greece” θα χαιρετήσουν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, κυρία Αλεξάνδρα Σοφία Τόγια, ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Μιχάλης Γεράνης και ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), κ. Γιώργος Τσακουμής.

Το Συνέδριο θα φιλοξενήσει ομιλίες από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς διαχείρισης αποβλήτων, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα έργα και πρωτοβουλίες. Μία ενότητα θα είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου της Κύπρου “LIFE-IP CYzero Waste”, λόγω της ιδιαίτερης συνάφειας των δύο ολοκληρωμένων έργων, ως προς τη συμβολή τους στην υιοθέτηση της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας και στην υποστήριξη των εθνικών πολιτικών και σχεδίων δράσης.

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν.


Ακολουθήστε το pet-in.gr στο Facebook, στο Instagram και το Google News

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ