Πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τι είναι Ενιαία Υγεία

Κατ’ αρχάς, ο ορισμός: Η Ενιαία Υγεία (One Health) αποτελεί μια ολοκληρωμένη, ενοποιητική προσέγγιση για την εξισορρόπηση και τη βελτιστοποίηση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος.

Δηλαδή, το να είμαστε σε θέση να προβλέπουμε, να προλαμβάνουμε, να ανιχνεύουμε και να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά απειλές για την παγκόσμια υγεία, όπως η πανδημία του COVID-19, είναι υψίστης και καθοριστικής σημασίας.

Έτσι, η προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας κινητοποιεί πολλούς τομείς, κλάδους και κοινότητες, σε ποικίλα επίπεδα, προκειμένου να συνεργαστούν, με σκοπό την ανάπτυξη νέων και αναβαθμισμένων ιδεών για την αντιμετώπιση των αιτιών των προβλημάτων ή των απειλών, καθώς και την οικοδόμηση σταθερών, μακροπρόθεσμων και βιώσιμων λύσεων.

Η Ενιαία Υγεία περιλαμβάνει τους τομείς της δημόσιας υγείας, της κτηνιατρικής και του περιβάλλοντος.

Η προσέγγισή της είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ασφάλεια των τροφίμων και του νερού, τη διατροφή, τον έλεγχο των ζωονόσων (ασθένειες που μπορούν να εξαπλωθούν μεταξύ ζώων και ανθρώπων, όπως η γρίπη, η λύσσα κ.α.) τη διαχείριση της ρύπανσης, καθώς και για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, δηλαδή της εμφάνισης μικροβίων που είναι ανθεκτικά στην αντιβιοτική θεραπεία.

Υπ’ αυτό το πρίσμα και στο πλαίσιο αυτής της σχετικώς νέας επιστημονικής προσέγγισης, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ερευνητές και επαγγελματίες σε όλους τους τομείς σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων ενάντια σε οτιδήποτε αποτελεί απειλή για την υγεία.

Και αυτό συζητήθηκε και στο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ενιαίας Υγείας που φιλοξενήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 στη Σιγκαπούρη (στη φωτογραφία η Δρ. Μαρία Φαν Κερχόβε, στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο βήμα του Συνεδρίου).  

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η συνεργασία αυτή –όπως μάς ενημερώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας- περιλαμβάνει την ανάπτυξη κοινών βάσεων δεδομένων και την επιτήρηση πολλών διαφορετικών τομέων, καθώς και τον εντοπισμό νέων λύσεων που αποσκοπούν στην ανίχνευση της σύνδεσης μεταξύ κινδύνων και επιπτώσεων και στην αντιμετώπισή τους, αλλά και στην παράλληλη αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών. Η συνδρομή της κοινωνίας στην προώθηση συνηθειών και στάσεων που μειώνουν τον κίνδυνο και υποστηρίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό και τον περιορισμό των ασθενειών είναι βαρύτατης και καθοριστικής σημασίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μέσω της πρωτοβουλίας της Ενιαίας Υγείας, ενσωματώνει επαγγελματίες διαφορετικών κλάδων και ευθυγραμμίζει τη δράση τους με μοναδικό σκοπό τη διατήρηση, καθώς και τη βελτιστοποίηση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος. Και αυτή είναι η επιτομή των στόχων του One Health που αρχίζει ήδη ν’ αποκτά ερείσματα και στην Ελλάδα, με κύριο μη κυβερνητικό φορέα σχετικών πρωτοβουλιών τον «Ασκληπιό-Ενιαία Υγεία».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ