Πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής, των Ομάδων Εργασίας και του Δ.Σ. του Μεσογειακού Κέντρου Ενιαίας Υγείας (MED-OHC)

Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασαν για πρώτη φορά από κοινού την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, των Ομάδων Εργασίας και του Διοικητικού Συμβουλίου του νεοσύστατου Μεσογειακού Κέντρου Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία (MED-OHC).

Στη διάρκεια της διευρυμένης συνεδρίασης τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής -που αποτελείται από προσωπικότητες με μεγάλη αναγνώριση και διακρίσεις στο επιστημονικό πεδίο τους-, κατέθεσαν τις απόψεις και προτάσεις τους αναφορικά με την διάδοση των σκοπών της Ενιαίας Υγείας και ιδιαίτερα αναφορικά με τις βασικές προτεραιότητες του Μεσογειακού Κέντρου Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία (MED-OHC).

Προτεραιότητες που συνοπτικά συγκλίνουν στην αύξηση του βαθμού ετοιμότητας, της έγκαιρης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κινδύνων βίο-ασφάλειας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την έρευνα, την καινοτομία και στην παράλληλη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

«Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, των Ομάδων Εργασίας και του Δ.Σ. γι’ αυτή την πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση αλλά και για την πολύ σημαντική συμβολή και το διαρκές ενδιαφέρον τους σχετικά με την επίτευξη των σκοπών του Μεσογειακού Κέντρου Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία», αναφέρει η Πρόεδρος του Κέντρου Ελένη Παυλίδου, κτηνίατρος DVM, με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Προσθέτοντας ότι «μέσα απ’ αυτήν την πρώτη επαφή φάνηκε η σπουδαιότητα του εγχειρήματος. Και ιδιαίτερα φάνηκε πόσο σημαντική κι αναγκαία είναι η προσέγγιση του One Health (Ενιαία Υγεία) για τη Δημόσια Υγεία, ιδιαίτερα στο κρίσιμο και κομβικής σημασίας επίπεδο της σωστής και έγκαιρης προετοιμασίας της Κοινότητας για οποιαδήποτε μελλοντική υγειονομική απειλή».

Στη διάρκεια της συνεδρίασης υπογραμμίστηκε επίσης η αναγκαιότητα το Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία να αναδειχθεί σε κέντρο αναφοράς και συντονιστικό φορέα σ’ όλη τη Λεκάνη της Μεσογείου, διασυνδέοντας Πανεπιστήμια, κρατικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές οργανώσεις, φορείς κ.α. τόσο μεταξύ τους όσο και με ευρύτερα σχήματα που παγκοσμίως προαγάγουν την επιστημονική έννοια της Ενιαίας Υγείας.

Η Ενιαία Υγεία βασίζεται στην παραδοχή ότι η υγεία του ανθρώπου, των ζώων και η περιβαλλοντική υγεία είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες καθώς η υγεία του ενός επηρεάζει την υγεία όλων.

«Οραματιζόμαστε και εφαρμόζουμε το One Health ως μια συλλογική παγκόσμια στρατηγική για την κατανόηση και τη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία του πλανήτη και την ενθάρρυνση μιας βιώσιμης ισορροπίας του οικοσυστήματος», αναφέρει η κ. Παυλίδου.


Ακολουθήστε το pet-in.gr στο Facebook, στο Instagram και το Google News

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ