Έκθεση ΕΕΣ: Κίνδυνος να μην επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διαβλέπει κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει: «Η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2020 ήταν εν μέρει αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων, όπως οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 που βοήθησαν τη μείωση των εκπομπών».

Διερωτάται, επίσης, κατά πόσον η ΕΕ μπορεί να κερδίσει το στοίχημα της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990, έως το 2030. «Δεν εντοπίστηκαν παρά ελάχιστες ενδείξεις ότι η δράση για την επίτευξη των στόχων αυτών θα αποδειχθεί επαρκής», συμπεραίνει η ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Το ΕΕΣ διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ πέτυχαν τους εθνικούς δεσμευτικούς στόχους τους αξιοποιώντας τις «δυνατότητες ευελιξίας»: η συμβολή ορισμένων εξ αυτών δεν ήταν η αναμενόμενη και, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους, προσέφυγαν σε άλλα μέσα, όπως σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ή μεριδίων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από κράτη μέλη που είχαν υπερβεί τους στόχους τους.

Οι πληροφορίες αναφορικά με το πραγματικό κόστος της επίτευξης των στόχων για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και για τις δράσεις που διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων, είναι ελάχιστες. Συνεπεία αυτού, πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη δυσκολεύονται να διαπιστώσουν εάν η ΕΕ επιδιώκει επίτευξη των στόχων της κατά οικονομικά αποδοτικό τρόπο.Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες αναφορικά με το πραγματικό κόστος της επίτευξης των στόχων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σχετικά με τις δράσεις που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων. Ως αποτέλεσμα, πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη δεν είναι εύκολο να διαπιστώσουν αν η ΕΕ επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό, ενώ το ίδιο δύσκολο είναι να αντλήσουν διδάγματα προς αξιοποίηση ενόψει της υποχρέωσης επίτευξης των στόχων για το 2030.

Αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το ΕΕΣ επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ σημειώνει ικανοποιητικές αποδόσεις σε σύγκριση με ορισμένες εκβιομηχανισμένες χώρες. Εντούτοις, δεν συνυπολογίζει το σύνολο των εκπομπών της. Εάν συμπεριλαμβάνονταν οι εκπομπές που οφείλονται στο εμπόριο,τη διεθνή αεροπορία και τη ναυτιλία, οι εκπομπές υπολογίζεται ότι θα ήταν περίπου κατά 10% υψηλότερες.Έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στους ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους της Ευρώπης για το 2030, η απουσία ενδείξεων ότι η διαθέσιμη χρηματοδότηση επαρκεί για την επίτευξή τους εγείρει προβληματισμούς. Κι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, για την οποία υπάρχουν προσδοκίες ότι θα είναι σημαντική.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύθηκε να δαπανήσει τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού της για την περίοδο 2021-2027 υπέρ της δράσης για το κλίμα. Το εν λόγω ποσοστό αντιστοιχεί σε περίπου 87 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, που σημαίνει ότι πρόκειται για ποσό μικρότερο από το ένα δέκατο των συνολικών επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων με ορίζοντα το 2030, εφόσον οι επενδύσεις αυτές εκτιμάται ότι θα έπρεπε να αγγίζουν το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Εθνικοί και ιδιωτικοί πόροι αναμένεται να συνεισφέρουν στις υπόλοιπες επενδύσεις.


Με πληροφορίες από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ