Οχτώ περιβαλλοντικές οργανώσεις προς Κυρ. Μητσοτάκη: Να φτιαχτεί θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή στην Ελληνική Τάφρο

Επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλαν την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου οκτώ περιβαλλοντικές οργανώσεις στην οποία του προτείνουν να δεσμευθεί η Ελλάδα για την ανάληψη συγκεκριμένης πρωτοβουλίας (συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών ενεργειών) για τη δημιουργία μιας θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στην Ελληνική Τάφρο.

Η κίνηση έρχεται ενόψει του 9ου Συνεδρίου για τους ωκεανούς (Our Ocean Conference) που διοργανώνει η χώρα μας στην Αθήνα στις 15-17 Απριλίου 2024,

Σημειώνεται ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα προέβλεπε ρητά και τη θέσπιση προστατευτικών μέτρων για την απαγόρευση δραστηριοτήτων που επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στη θαλάσσια βιοποικιλότητα, όπως η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων των σεισμικών ερευνών, καθώς και τη ρύθμιση της ναυσιπλοΐας για την αποφυγή συγκρούσεων πλοίων με θαλάσσια θηλαστικά.

Η Ελλάδα, με τη δέσμευση αυτή, θα ανοίξει με ουσιαστικό και έμπρακτο τρόπο, τον δρόμο για την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου για την προστασία τουλάχιστον του 30% του θαλάσσιου χώρου μέσω ενός συνεκτικού, οικολογικά αντιπροσωπευτικού και αποτελεσματικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών έως το 2030.

Επίσης, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από αλληλένδετους κινδύνους και απειλές, θέτοντας ουσιαστικές βάσεις για την αναστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης και την προώθηση της γαλάζιας βιώσιμης ανάπτυξης.

Εκτός της όποιας νέας δέσμευσης, είναι αδήριτη ανάγκη να εκπληρώσει η Ελλάδα τις υφιστάμενες διεθνείς και ενωσιακές της υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά κρίσιμα ζητήματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται, οι οργανώσεις είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού ώστε να συζητήσουν την πρότασή τους για την ανακοίνωση μιας δέσμευσης εκ μέρους της Ελλάδος για τη δημιουργία μιας θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στην Ελληνική Τάφρο, και να συμβάλουν στην επιτυχή διοργάνωση του Our Ocean Conference από τη χώρα μας.

Την επιστολή συνυπογράφουν οι παρακάτω οργανώσεις

  1. Greenpeace
  2. iSea
  3. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
  4. MEDASSET
  5. Blue Marine Foundation
  6. Cyclades Preservation Fund (CPF)
  7. Πέλαγος, Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών
  8. WWF Ελλάς

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την επιστολή


Ακολουθήστε το pet-in.gr στο Facebook, στο Instagram και το Google News

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ