Εταιρείες αγοράζουν δάση για να αντισταθμίσουν τη ρύπανση που προκαλούν

Σύμφωνα με το Climatebook, βιομηχανίες-κολοσσοί όπως η Shell, η Gucci, και η Disney αγοράζουν χιλιάδες στρέμματα γης σε διάφορες περιοχές τού πλανήτη, αποσκοπώντας να τα προστατεύσουν σε μία προσπάθεια να αντισταθμίσουν τη ρύπανση που προκαλούν.

Πέρα από τις χιλιάδες ακόμη εταιρείες που πράττουν το ίδιο, έχουν δημιουργηθεί επίσης νέες ώστε να εξυπηρετήσουν ακριβώς αυτόν τον σκοπό, όπως για παράδειγμα η Native Energy. Πρόκειται για εταιρείες που προσφέρουν περιβαλλοντικές λύσεις σε βιομηχανίες και κράτη, με σκοπό -μεταξύ άλλων- να μειωθεί η υλοτομία, να υπάρχει προστασία από δασικές πυρκαγιές, να αναδασωθούν εκτάσεις γης και να εγκατασταθούν αιολικά και ηλιακά πάρκα.

Η εθελοντική αγορά άνθρακα αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, προβλέποντας 15πλάσια αύξηση τής ζήτησης έως το 2030 και 100πλάσια αύξηση έως το 2050. Οι τιμές έχουν αυξηθεί, από λίγο περισσότερο από 3 δολάρια ανά κυβικό τόνο ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα τρία χρόνια πριν, σε περίπου 10 δολάρια ανά κυβικό τόνο το 2023. Η αγορά εκτιμάται ότι θα έχει αξία άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανά έτος έως το 2030.

Στα projects αυτά όχι μόνο επενδύουν οι εταιρείες και τα κράτη, αλλά τα επιλέγουν και για να ασφαλίσουν τις επενδύσεις τους. Παραδείγματος χάρη, η γαλλική ασφαλιστική εταιρεία Decartes Underwriting έχει ασφαλίσει προγράμματα προστασίας δασικών εκτάσεων τής Αυστραλίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εταιρεία θα πρέπει να παρατηρεί τυχόν υποβάθμιση των δασών και σε περίπτωση καταστροφής (π.χ. δασική πυρκαγιά), να αποζημιώσει τον πελάτη της.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η αντιστάθμιση τού άνθρακα είναι ακόμη αμφιλεγόμενη, με τα έσοδα από τις πωλήσεις πιστώσεων άνθρακα συχνά να μην ωφελούν τις τοπικές κοινότητες που εργάζονται για την προστασία των οικοσυστημάτων τους.


Πηγή: Climatebook

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ