Ευθύμιος Λέκκας: Οι 5 περιβαλλοντικές επιπτώσεις τής καταστροφής τού φράγματος στη Χερσώνα

Ο κ. Λέκκας μιλά για μια «καταστροφική για το περιβάλλον ενέργεια» η οποία θα επηρεάσει καταλυτικά την ευρύτερη περιοχή στη βόρεια ακτή τής Μαύρης Θάλασσας

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, αναφερόμενος στην ανατίναξη του φράγματος Νόβα Κακχόβκα στην Ουκρανία, έκανε λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή τής πανίδας και της χλωρίδας μιας πολύ μεγάλης έκτασης εκατέρωθεν του ποταμού Δνείπερου, μήκους 400 χιλιομέτρων, από τη Ζαπορίζια μέχρι σχεδόν την Οδησσό.

Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι η ανατίναξη του φράγματος θα επηρεάσει καταλυτικά την ευρύτερη περιοχή στη βόρεια ακτή τής Μαύρης Θάλασσας και ότι αποτελεί μια καταστροφική για το περιβάλλον ενέργεια.

Σύμφωνα με τη δήλωση του καθηγητή, το φράγμα Νόβα Κακχόβκα, μήκους σχεδόν 4 χιλιομέτρων, διακρινόταν σε δύο τμήματα, με το πρώτο να αποτελεί ένα φράγμα βαρύτητας με αδιαπέρατο πυρήνα και αδρόκοκκα υλικά εκατέρωθεν, που παρέχουν υποστήριξη στον αργιλικό πυρήνα, και το δεύτερο, αποτελούμενο από οπλισμένο σκυρόδεμα, στο κορυφαίο τμήμα τού οποίου είναι κατασκευασμένοι οι υπερχειλιστές. Η ανατίναξη έλαβε χώρα σε αυτό ακριβώς το σημείο, λόγω της μεγάλης του τρωτότητας.


Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Οι τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις τής έκρηξης μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα κατά το ίδιο ανακοινωθέν:

  1. Ολοκληρωτική καταστροφή τής πανίδας και της χλωρίδας μιας πολύ μεγάλης έκτασης εκατέρωθεν του ποταμού Δνείπερου σε ένα μήκος τής τάξεως των τετρακοσίων χιλιομέτρων από την Ζαπορίζια έως σχεδόν την Οδησσό και σε πλάτος τής τάξεως των 50 περίπου χιλιομέτρων.
  2. Μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων φερτών ιζημάτων, ενδεχομένως ρυπασμένων με υψηλά ποσοστά βαρέων μετάλλων, τα οποία θα διαχυθούν και σε περιοχές, οι οποίες παρουσίαζαν ήδη μεγάλη επιβάρυνση.
  3. Βίαιη αλλαγή στο καθεστώς των υπόγειων υδάτων και των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων και ειδικότερα των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών τους.
  4. Μόνιμη κάλυψη αγροτικών και αστικών περιοχών από στρώμα λάσπης πάχους έως και 2 μέτρων, με δυσμενείς επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή, ιδιαίτερα τροφίμων, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και μάλιστα σε μία ευαίσθητη περιοχή εξαιτίας του πολέμου.
  5. Μόνιμες αλλαγές στο μικροκλίμα των περιοχών κατά μήκος τού ποταμού Δνείπερου, με επίδραση σε ευρύτερες περιοχές και ενίσχυση των καταστροφικών φαινομένων που συνθέτουν την κλιματική κρίση.

«Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις όμως είναι μόνο μία από τις κατηγορίες επιπτώσεων που αποφέρει αυτή η καταστροφή, καθώς οι κοινωνικές συνέπειες είναι επίσης μεγάλες, δεδομένου ότι περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι αναγκάζονται να μετακινηθούν άμεσα σε πιο ασφαλείς περιοχές»,ανέφερε ο κ. Λέκκας καταλήγοντας.


 

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ