Προστασία του φυσικού πλούτου και της μεγαλύτερης λίμνης στην Κρήτη

Στην προστασία του υδάτινου δυναμικού με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων από τη μεγαλύτερη λίμνη της Κρήτης, τη Λίμνη Κουρνά, καθώς και των υδάτων των πηγών Αρμένων, προχωρά ο δήμος Αποκορώνου μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Πολυτεχνείο Κρήτης για την εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Αξιολόγηση του υδατικού ισοζυγίου των πηγών Αρμένων του δήμου Αποκορώνου και λίμνης Κουρνά».

Αειφόρος χρήση

Σκοπός της σύμβασης είναι η αειφόρος χρήση των εκφορτίσεων των πηγών Αρμένων και η βέλτιστη κατανομή του νερού μεταξύ ύδρευσης και άρδευσης καθώς και στην παρακολούθηση των υδατικών πόρων των πηγών των Αρμένων της λίμνης του Κουρνά.

Η εκπόνηση του ερευνητικού έργου της αξιολόγησης του υδατικού ισοζυγίου των πηγών Αρμένων του δήμου Αποκορώνου και της λίμνης Κουρνά, θα στηρίζεται στους τέσσερις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία και δημόσια υγεία) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και θα συνυπολογίζει την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή, την οικονομική προστιθέμενη αξία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η βέλτιστη αξιοποίηση των υδατικών πόρων απαιτεί τη λήψη αποφάσεων σήμερα, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τις παρούσες ανάγκες αλλά και να δίνουν την ευκαιρία ή να προβλέπουν τις ανάγκες των επόμενων γενεών και να αφήνουν το περιθώριο για μελλοντικές τροποποιήσεις και βελτιώσεις καθώς ο πλανήτης βρίσκεται σε μια αέναη διαδικασία εξέλιξης, σε συνδυασμό με τις εν εξελίξει κλιματικές αλλαγές.


Με τη σφραγίδα του πολυτεχνείου Κρήτης

Όπως προβλέπει η σύμβαση το Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών με υπεύθυνο τον καθηγητή Νικόλαο Νικολαΐδη, θα εκπονήσει το ερευνητικό αυτό έργο που θα στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού μέτρησης παροχής για την παρακολούθηση των παροχών των πηγών Αρμένων.
  • Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • Μέτρηση παροχής του αντλιοστασίου Βάμου.
  • Μέτρηση παροχής του αντλιοστασίου Αρμένων/Καλυβών.
  • Μέτρηση παροχής του αντλιοστασίου Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης.
  • Μέτρηση παροχής στους 3 αύλακες.
  • Αναμετάδοση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο Δημιουργία βάσης δεδομένων και εκθέσεων.
  • Αξιολόγηση του ετήσιου υδατικού δυναμικού των πηγών.
  • Αξιολόγηση του ετήσιου υδατικού δυναμικού της λίμνης Κουρνά.

Έργο αναπτυξιακού χαρακτήρα

«Πρόκειται για ένα έργο πρωτότυπο και ερευνητικό, καθώς είναι ένα πρόγραμμα που έχει ως αρχικό στόχο τη συλλογή υδρομετεωρολογικών δεδομένων καθώς και την εγκατάσταση υδρομετρικών σταθμών. Επίσης χρησιμοποιούνται τηλεμετρικά εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας και δημιουργία βάσης δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων για την αξιολόγηση του υδατικού δυναμικού αντικείμενα, στα οποία το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει εμπειρία χρήσης και εξειδίκευση.

Είναι ένα πρόγραμμα κυρίως στρατηγικού χαρακτήρα που έχει ως στόχο την ανάπτυξη συστημάτων υδατικών πόρων στην περιοχή μας», σχολίασε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης.

Δυο ακόμα έργα σε εξέλιξη

Παράλληλα, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κουκιανάκης, «τρέχουν» δύο ακόμα έργα στη Λίμνη Κουρνά και τις πηγές Αρμένων 3,5 εκατομμυρίων ευρώ που προστατεύουν τις δύο περιοχές και το υδάτινο δυναμικό τους.


Η λίμνη Κουρνά

Η λίμνη του Κουρνά είναι η μεγαλύτερη φυσική λίμνη στην Κρήτη και βρίσκεται ανάμεσα στις δυτικές πλαγιές των Λευκών Ορέων και την πεδιάδα της Γεωργιούπολης.

Το όνομα της πιστεύεται ότι προέρχεται από την αραβική λέξη Κουρνά για τη «λίμνη» και το «λουτήρα». Σε αρχαία κείμενα αναφέρεται ως Κορησία, ενώ πιστεύεται ότι υπήρχε κοντά ιερό της Κορησίας Αθηνάς. Η οικολογική αξία της περιοχής έχει βοηθήσει στην ένταξη της λίμνης στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Εδώ βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη υδρόβιων πτηνών όπως νερόκοτες, πάπιες, ερωδιοί και κορμοράνοι. Επίσης, η λίμνη Κουρνά ήταν ανέκαθεν πολύ γνωστή για τα χέλια της, τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν σε σημαντικούς πληθυσμούς. Ο υδροβιότοπος επίσης φιλοξενεί νερόφιδα και χελώνες.


Οι πηγές Αρμένων

Οι πηγές Αρμένων αποτελούν σημείο αναφοράς για την περιοχή καθώς εκτός από το ότι αναδεικνύουν το φυσικό πλούτο της περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου.

Είναι χαρακτηριστικά ότι τα παλαιότερα χρόνια, όταν και δεν υπήρχαν οι σημερινές ανέσεις που προσφέρει η τεχνολογία, οι κάτοικοι των Αρμένων και οι επιχειρηματίες της περιοχής «πάγωναν» τα προϊόντα τους στα νερά των πηγών. Τελάρα με αναψυκτικά και φρούτα, όπως καρπούζια και πεπόνια, διατηρούνταν στα δροσερά νερά των πηγών.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ