Θα επιτρέπονται σε λεωφορεία, τρένα και παραλίες οι σκύλοι βοηθείας και θεραπείας – Οι διατάξεις που ψηφίζει η Βουλή

Με νομοθετική διάταξη που ψηφίζει η Βουλή στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις», θα επιτρέπεται στο εξής η μεταφορά μικρών ζώων σ’ όλα τα Μέσα Μαζικής Μετακίνησης σε κλουβί και χωρίς κλουβί αν πρόκειται για σκύλους βοηθείας η θεραπείας.

Ειδικότερα, όπως πληροφορείται το pet-in.gr, με το άρθρο 20 του νομοσχεδίου τροποποιείται το άρθρο 17 (παρ. 4) του νόμου 4830/2021 ως εξής:

«4. Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο τους. Οι σκύλοι βοήθειας και θεραπείας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.».

Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις η Ελληνική Βουλή αποφασίζει:

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4830/2021 (Α΄169) μετά από τις λέξεις «για σκύλους βοηθείας» προστίθενται οι λέξεις «και θεραπείας» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Στις οργανωμένες παραλίες, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 71/2020 (Α’ 166), η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για σκύλους βοήθειας και θεραπείας ή εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη, που έχει αναρτηθεί από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας. Εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική πάντοτε η χρήση λουριού.».


 

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ