Σκύλος και καρκίνος: Ο ρόλος της ράτσας, του βάρους και του φύλου

Ακούστε το άρθρο στο Spotify:

Σύμφωνα με την Αμερικανική Κτηνιατρική Ένωση, σχεδόν το 50% των σκύλων ηλικίας άνω των 10 ετών αναπτύσσουν καρκίνο. Εντούτοις, δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες κατευθυντήριες γραμμές στην κτηνιατρική που να στοχεύουν στην έγκαιρη ανίχνευση της νόσου μέσω τακτικών προγραμμάτων ελέγχου.

Η νέα έρευνα της PetDx, μιας εταιρείας μοριακής διάγνωσης που εδρεύει στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, η οποία ανέπτυξε ένα τεστ υγρής βιοψίας για τον καρκίνο σε σκύλους, παρέχει δεδομένα αναφοράς που συνεισφέρουν στην απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τη βέλτιστη ηλικία, στην οποία θα μπορούσε να εξετάζεται το ενδεχόμενο προσυμπτωματικού ελέγχου για τη νόσο σε σκύλους ποικίλων ρατσών και βάρους.

Με απλά λόγια, οι επιστήμονες επιδιώκουν να βρουν τρόπους ώστε να ανιχνεύουν τις ενδείξεις ότι ένας σκύλος πρόκειται να αναπτύξει καρκίνο ή παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της πάθησης, προτού αυτό πραγματικά συμβεί ή αρχίσει να εκδηλώνεται μέσω συμπτωμάτων. Οι νέες πληροφορίες ενδέχεται να βελτιώσουν την ικανότητα των κτηνιάτρων να εντοπίζουν τον καρκίνο σε σκύλους στην προκλινική φάση, όταν η ασθένεια είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν την 1η Φεβρουαρίου στο ακαδημαϊκό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης PLOS One.

Η μελέτη, με επικεφαλής την Τζιλ Ραφάλκο, διευθύντρια επιστημονικής επικοινωνίας της PetDx, ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 3.000 σκύλους που διαγνώστηκαν με καρκίνο, επιχειρώντας να καθορίσει την ηλικία στην οποία συνήθως σκύλοι διαφόρων φυλών -και με διαφορετικά βάρη- διαγιγνώσκονται με καρκίνο. Στον πληθυσμό της μελέτης, η μέση ηλικία διάγνωσης του καρκίνου ήταν τα 8,8 έτη, με τους αρσενικούς σκύλους να διαγιγνώσκονται σε μικρότερες ηλικίες από τους θηλυκούς, ενώ οι στειρωμένοι σκύλοι διαγιγνώσκονται σε σημαντικά μεγαλύτερες ηλικίες από τους μη στειρωμένους – 8,5 έτη έναντι 7,6 ετών για τους αρσενικούς και 8,9 έναντι 7,3 ετών για τους θηλυκούς.

Οι ράτσες με τη μικρότερη  μέση ηλικία διάγνωσης καρκίνου αποδεικνύεται ότι είναι το Μαστίφ στα 5 έτη, ο Άγιος Βερνάρδος, ο Μεγάλος Δανός και το Μπουλντόγκ στα 6 έτη, το Ιρλανδικό Λυκόσκυλο στα 6,1 έτη, το Μπόξερ στα 6,2 έτη και τα Βίσλα και Μπερνίζ (Ορεινός Σκύλος Βέρνης) στα 7 έτη. Αντίθετα, η φυλή με τη μεγαλύτερη μέση ηλικία διάγνωσης του καρκίνου είναι το Μπισόν Φριζέ, με τον καρκίνο να διαγιγνώσκεται κατά μέσο όρο στα 11,5 έτη.

Αναφορικά με το βάρος, αυτό συσχετίστηκε αντιστρόφως ανάλογα με την ηλικία διάγνωσης καρκίνου, που πρακτικά σημαίνει ότι στα μεγαλύτερου βάρους σκυλιά ο καρκίνος συνήθως εντοπίζεται σε νεαρότερη ηλικία εν συγκρίσει με σκυλιά μικρότερου βάρους, ενώ οι καθαρόαιμοι σκύλοι φαίνεται ότι διαγιγνώσκονται σε σημαντικά μικρότερες ηλικίες από τους σκύλους μεικτών φυλών, σύμφωνα με τα ευρήματα της εργασίας. Ο συνδυασμένος πληθυσμός της μελέτης των 3.452 σκύλων περιελάμβανε 2.537 σκύλους που αναφέρθηκαν ως «καθαρόαιμοι», 858 σκύλους που αναφέρθηκαν ως «μεικτής φυλής» και 57 σκύλους των οποίων η φυλή περιγράφηκε ως «άλλη».

Σε συμφωνία με τα ανωτέρω, οι ράτσες σκύλων που χαρακτηρίζονται ως «μεγάλες» ή «γιγαντιαίες» συνιστούν την πλειοψηφία των φυλών που διαγιγνώσκονται σε μικρότερες ηλικίες, ενώ, σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος μιας ράτσας, τόσο περισσότερο μειώνεται η μέση ηλικία στην οποία πραγματοποιείται η διάγνωση του καρκίνου. Συνεπώς, όπως υπογραμμίζουν οι ερευνητές, το βάρος ενός σκύλου μπορεί να προβλέψει τη μέση ηλικία ηλικία στην οποία αυτός δύναται να διαγνωσθεί με καρκίνο. Τα Μπόξερ, οι Μεγάλοι Δανοί και τα Γαλλικά Μπουλντόγκ υποδεικνύεται ότι έχουν σημαντικά μικρότερη μέση ηλικία διάγνωσης συγκριτικά με τα Μπιγκλ, τα Μίνι Σνάουτσερ και τα Σιχ Τσου.

Εν κατακλείδι, για να αυξηθούν οι πιθανότητες ο καρκίνος να ανιχνευθεί έγκαιρα και να θεραπευθεί, οι επιστήμονες, βάσει την όσων υποστηρίζουν και τα προκύψαντα δεδομένα, συνιστούν γενικά όλοι οι σκύλοι να ξεκινούν να εξετάζονται για καρκίνο σε ηλικία 7 ετών, ενώ τονίζεται ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις ράτσες με μικρότερη μέση ηλικία διάγνωσης καρκίνου, στις οποίες η εξέταση προτείνεται να ξεκινά ήδη από το 4ο έτος της ηλικίας τους.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ