Κομισιόν: Ποιοτικά «άριστο» το 95% των υδάτων κολύμβησης σε Ελλάδα, Κύπρο, Αυστρία και Κροατία το 2022

Η νεότερη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ύδατα κολύμβησης, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 09/06, αναφέρει ότι περισσότερα από 1800 σημεία κολύμβησης -το 8% του συνόλου- βρίσκονται σε πόλεις με πληθυσμό που ξεπερνά τους 100.000 κατοίκους, κυρίως στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 95% των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αυστρία και την Κροατία πληρούσαν το «άριστο» ποιοτικό πρότυπο το 2022. Επιπλέον, στη Μάλτα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και το Λουξεμβούργο όλα τα αξιολογηθέντα ύδατα κολύμβησης πληρούσαν τουλάχιστον το ελάχιστο πρότυπο επαρκούς ποιότητας το 2022.

Αναλυτικότερα, η Κομισιόν επισημαίνει ότι η πλειονότητα των περιοχών υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούσε τα πιο αυστηρά πρότυπα «εξαιρετικής» ποιότητας του νερού τής Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2022. Η αξιολόγηση, που διενεργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζει πού μπορούν οι κολυμβητές να βρουν τις πιο καθαρές τοποθεσίες κολύμβησης στην Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι.

Η ποιότητα του νερού στις παράκτιες τοποθεσίες, που αποτελούν τα δύο τρίτα των συνολικών σημείων κολύμβησης, είναι γενικά καλύτερη από εκείνη των χερσαίων ποταμών και λιμνών. Το 2022, το 88,9% των παράκτιων περιοχών κολύμβησης της ΕΕ χαρακτηρίστηκαν ως «άριστης ποιότητας» συγκριτικά με το 79,3% των χερσαίων περιοχών.

Από την υιοθέτηση της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης το 2006, το μερίδιο των «εξαιρετικών» τοποθεσιών έχει σημειώσει αύξηση και έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, μεταξύ 85-89% για τα παράκτια και 77-81% για τα εσωτερικά ύδατα κολύμβησης. Το 2022 αντιπροσώπευε το 85,7% όλων των υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ. Τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας του νερού πληρούνταν στο 95,9% όλων των υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ.

Το μερίδιο των υδάτων κολύμβησης με κακή ποιότητα νερού μειώθηκε την τελευταία δεκαετία και είναι σταθερό από το 2015. Το 2022, τα ύδατα κολύμβησης με κακή ποιότητα νερού αποτελούσαν μόνο το 1,5% του συνόλου των υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ, κάτι που δείχνει ότι ο κίνδυνος για την υγεία από το κολύμπι στα νερά κολύμβησης μειώνεται στην Ευρώπη, αν και με αργό ρυθμό.


Photograph by Evangelos Mpikakis/Unsplash
Photograph by Evangelos Mpikakis/Unsplash

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στα παράκτια ύδατα είναι γενικά καλύτερη εν συγκρίσει με τα εσωτερικά ύδατα, λόγω της συχνότερης ανανέωσης και της υψηλότερης ικανότητας αυτοκαθαρισμού των ανοιχτών παράκτιων υδάτων. Επιπρόσθετα, πολλά εσωτερικά ύδατα κολύμβησης της κεντρικής Ευρώπης βρίσκονται σε σχετικά μικρές λίμνες, καθώς και σε ποτάμια με χαμηλή ροή. Σε σύγκριση με τις παράκτιες περιοχές, αυτά τα εσωτερικά ύδατα είναι πιο επιρρεπή στη βραχυπρόθεσμη ρύπανση που προκαλείται από έντονες καλοκαιρινές βροχές ή ξηρασίες, ιδίως κατά τους καλοκαιρινςούς μήνες.

Περισσότερα από 1.800 σημεία-ευρωπαϊκά ύδατα κολύμβησης -ή το 8% του συνόλου- βρίσκονται σε πόλεις άνω των 100.000 κατοίκων, κυρίως στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής στις πόλεις και έχουν οικοσυστημικά οφέλη.

Η αξιολόγηση για την έκθεση βασίζεται στην παρακολούθηση 21.973 περιοχών κολύμβησης σε όλη την Ευρώπη που αναφέρθηκαν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο για την περίοδο τού 2022. Αυτό περιλαμβάνει τοποθεσίες σε όλα τα κράτη-μέλη τής ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία. Οι περιοχές κολύμβησης πρέπει να παρακολουθούνται για τέσσερις διαδοχικές κολυμβητικές περιόδους προτού θεωρηθούν «άριστης», «καλής», «επαρκούς» ή «κακής» ποιότητας.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και του σχεδίου δράσης για τη μηδενική ρύπανση, η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος εάν η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης εξακολουθεί να είναι κατάλληλη για την προστασία τής δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων ή εάν υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των υφιστάμενων κανόνων και προτείνει σχετικές ενημερώσεις, συμπεριλαμβανομένων νέων παραμέτρων.

Η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης συνιστά ένα από τα πολλά νομοθετήματα της ΕΕ που προστατεύουν το νερό. Συμπληρώνεται από την Οδηγία- Πλαίσιο για τα Υδατα, την Οδηγία για τα Πρότυπα Ποιότητας του Περιβάλλοντος, την Οδηγία για τα Υπόγεια Ύδατα, την Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική και την Οδηγία για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων.


Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ